Władze

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek

Sprawy pracownicze odwołania od decyzji dyrektorów, sprawy studenckie odwołania od decyzji prodziekanów, sprawy organizacyjne współpraca z dyrektorami Instytutów, współpraca z komisjami Rady Wydziału.
Godz. przyjęć: poniedziałek 15.00-16.00, piątek 14.00-15.00
dziekan@meil.pw.edu.plProdziekan ds. ogólnych

Dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW

Podział na kierunki i specjalności, regulamin studiów, programy studiów, studia podyplomowe (pełnomocnik), studia w języku angielskim, badania naukowe i współpraca międzynarodowa, promocja Wydziału.
Godz. przyjęć: poniedziałek 11.00-12.00, czwartek 11.00-12.00
prodziekan@meil.pw.edu.plProdziekan ds. dydaktycznych

Dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW

Rejestracja studentów, urlopy zdrowotne, okolicznościowe i losowe, plan zajęć dydaktycznych, organizacja sesji egzaminacyjnych, rejestracja dyplomantów, egzamin dyplomowy, bieżąca kontrola procesu dydaktycznego, odwołania od decyzji kierowników Zakładu w sprawach dydaktycznych, podział zajęć dydaktycznych na Instytuty, rekrutacja na studia II stopnia, studia indywidualne.
Godz. przyjęć: poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 13.00-14.00
prodziekan-dydaktyka@meil.pw.edu.plProdziekan ds. studenckich

Dr inż. Marta Poćwierz

Przydział opiekunów, sprawy socjalno-bytowe (stypendia, zasiłki losowe, domy akademickie), sprawy dyscyplinarne, opieka nad studenckimi kołami naukowymi, opieka nad biblioteką wydziałową i współpraca z Wydawnictwem PW, praktyki, rekrutacja na studia I stopnia.
Godz. przyjęć: poniedziałek 10.00-11.00, czwartek 13.00-14.00
prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl