USOS

Czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów – system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej.

Ale przejdźmy do pierwszego ważnego pytania – jak się zalogować do USOSa? Otóż jest to bardzo proste:
 • w miejscu loginu trzeba wpisać numer PESEL lub numer indeksu/albumu, a hasło jest tym samym hasłem, które ustawione zostało w procesie rekrutacji na studia 🙂
Drugie i ostatnie pytanie: co można sprawdzić i co można załatwić na USOSie? Odpowiedź na to pytanie trzeba podzielić na kilka kategorii:
 • Aktualności:
  • możesz tutaj znaleźć najnowsze informacje dotyczące całej uczelni
  • możesz przejrzeć kalendarz rejestracji (np. na przedmioty) dla Twojego wydziału
  • możesz znaleźć dane kontaktowe do administratora USOSa, jak również do administratora platformy Twojego wydziału
 • Katalog:
  • możesz wyszukać pracowników i studentów PW po numerze indeksu/albumu
  • możesz wyszukać jednostki (np. wydziały, instytuty) znajdujące się na PW
  • możesz wyszukać przedmioty, jakie są dostępne na PW i dowiedzieć się o nich więcej
  • możesz wyszukać kierunki i programy prowadzonych studiów
  • możesz dowiedzieć się podstawowych informacji o akademikach PW
  • możesz dowiedzieć się więcej o samym katalogu USOSa i jego wyszukiwarkach
 • Mój USOSWeb:
  • możesz tu znaleźć podstawowe informacje dotyczące Twojego toku studiów m. in. na jakie zajęcia zostałeś zapisany, informacje o Tobie (nr indeksu, nr karty bibliotecznej)
  • możesz zobaczyć swój plan zajęć
  • możesz zobaczyć wszystkie zajęcia, na które się zapisywałeś przez USOSa, zarówno te skończone, jak i trwające
  • możesz zobaczyć i zdefiniować “plan użytkownika” (zalecamy wczytanie się w instrukcję obsługi tej opcji na USOSie)
  • możesz skorzystać z USOSmail (Twój mail uczelniany “numeralbumu”@pw.edu.pl)
  • możesz ustawić swoje preferencje (np. kto może oglądać Twój profil i co można w nim zobaczyć)
 • Dla studentów:
  • możesz tutaj zarejestrować się na przedmioty (egzaminy językowe, zajęcia wychowania fizycznego)
  • możesz zobaczyć wyniki swoich kolokwiów i oceny przedmiotowe
  • możesz zrobić podpięcia (skojarzyć zaliczane przedmioty z jednym lub wieloma programami (lub konkretnymi etapami) studiów)
  • możesz zobaczyć decyzje dziekanatu dotyczące Twojego toku studiów
  • możesz sprawdzić swoje osiągnięcia i zaliczenia kolejnych etapów studiów
  • możesz sprawdzić swoje pozycje w różnorakich rankingach
  • możesz sprawdzić swoje stypendia (czy zostały przyznane, czy numer konta do przelewu jest właściwy)
  • możesz przejrzeć dostępne programy wymiany studenckiej, jakie oferuje PW w ramach programu Erasmus+
  • możesz wypełniać i oglądać wyniki ankiet
  • możesz zobaczyć swoje dyplomy
  • możesz sprawdzić status swoich płatności (opłata za legitymację, opłata rejestracyjna)
  • możesz zresetować hasło do usługi Office 365
 • Dla wszystkich:
  • możesz wygenerować konto Eduroam
  • możesz przejrzeć różne statystyki związane z USOSWeb
  • możesz oddać głos w wyborach i zobaczyć wyniki poszczególnych tur wyborczych
  • możesz wypełniać, wydawać, bądź sprawdzać status Twoich obiegówek