Terminarz kandydata


 • 5 lipca – koniec zapisów;

  • koniec wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;
  • koniec dokonywania korekt na IKR i samodzielnego wpisywania ocen maturalnych (dotyczy tzw. nowej matury);
  • ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad/konkursów oraz tzw. starych matur;
  • miejsce składania zaświadczeń oraz starych matur: Biuro  ds. Przyjęć na Studia (Gmach Główny, pok. 66);
   możliwość przesłania skanu tych dokumentów na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl

 • 11 lipca – ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji;

  • wyniki znajdować się będą na IKR kandydata

 • 12 lipca – początek zbierania wymaganych dokumentów zakwalifikowanych w I turze;

  • zaleca się składanie dokumentów na kierunek zakwalifikowania

 • 17 lipca – ostateczny termin składania dokumentów zakwalifikowanych w I turze;

  • ostateczny termin deklaracji na IKR chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych
  • zakwalifikowanym kandydatom zaleca się składanie dokumentów na kierunek zakwalifikowania;
  • deklaracji należy dokonać na IKR kandydata do godz. 15

 • 18 lipca – ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji;

  • wyniki znajdować się będą na IKR kandydata

 • 19 lipca – początek zbierania wymaganych dokumentów zakwalifikowanych w II turze


 • 20 lipca – koniec zbierania wymaganych dokumentów zakwalifikowanych w II turze;

  • ostateczny termin deklaracji na IKR chęci udziału w III turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych

 • 23 lipca – ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji


 • 24 lipca – początek zbierania wymaganych dokumentów dla III tury kwalifikacji


 • 25 lipca – ostateczny termin składania wymaganych dokumentów dla III tury kwalifikacji