Q&A


Tutaj znajdziesz zbiór najczęściej zadawanych pytań na pierwszym roku

 1. Jak wygląda sprawa z zapisami na WF? Jak zaliczyć WF sekcją sportową?
  • Na WF zapisujesz się przez system USOSna początku roku podany zostanie termin w jakim odbywają się zajęcia dla danego rocznika i wydziału. Jest kilka dyscyplin do wyboru, ale można zapisać się tylko na jedną z nich (na stronie podane są także informacje ile jest wolnych miejsc na konkretne zajęcia oraz lista zapisanych na nie osób). Jeśli nie zdążysz zapisać sie na WF w wyznaczonym terminie musisz udać się osobiście do prowadzącego wybrane przez Ciebie zajęcia i zgłosić chęć uczestniczenia w nich (w pierwszym tygodniu semestru nie ma WF-u, prowadzący mają dyżury w terminie zajęć i przyjmują zapisy). Jest również możliwość zapisania się na zajęcia z innymi wydziałami, pełny plan zajęć sportowych znajduje się na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
  • Aby zaliczyć WF sekcją sportową musisz poprosić prowadzącego o wpisanie sekcji jako zaliczenia zajęć. Nie powinno być z tym żadnego problemu 😉
 2. Jak zapisać się na Wirtualnym Dziekanacie na przyszły semestr? Co się dzieje, gdy w Wirtualnym Dziekanacie mam informację o zaległych płatnościach, a wszystko opłaciłem?
  • Na każdy semestr (z wyjątkiem pierwszego) zapisujesz się w Wirtualnym Dziekanacie. Po zalogowaniu się należy wejść w Aktualności, a następnie w Deklaracje. W prawym górnym rogu klikasz Załaduj przedmioty i akceptujesz ich dodanie (załadowane przedmioty są brane z planu wzorcowego, musisz tylko wybrać odpowiednią wersję przedmiotu – polską lub angielską w zależności od kierunku na jakim jesteś), możesz także wybrać sobie dodatkowe przemioty – obieraki, dzięki czemu zwiększa się liczba możliwych do zdobycia ectsów na dany semestr. Na końcu. gdy jesteś pewny, że wszystko się zgadza to na samym dole zaznaczasz Zapisz deklarację, a następnie Złóż deklaracje w dziekanacie.
  • W Wirtualnym Dziekanacie płatności nie zawsze są aktualizowane, więc jeśli masz pewność, że wszystko zostało opłacone to nie masz się czym przejmować. W takim wypadku należy wysłać potwiedzenie przelewu na adres mailowy dziekanatu (z konta studenckiego na platformie Microsoftu) z prośbą o zmianę statusu płatności na Wirtualnym Dziekanacie.
 3. Gdzie znajduje się sala “(wstaw dowolne)”?
  • Odsyłamy do Planów Instytutów, gdzie znajdziecie plany instytutów do pobrania w wersji pdf.
 4. Gdzie znajduje się sala L, w której odbywają się laboratoria z Informatyki I?
  • Dla grup 1-5 sala L znajduje się w pokoju 120 w ITLiMSie, natomiast dla grup 6-10 sala ta mieści się w ITC na pierwszym piętrze.
 5. Jak zaliczyć szkolenie BHP i szkolenie biblioteczne?
  • Szkolenie BHP zalicza się jednorazowym wykładem, który jest obowiązkowy, jego termin zostanie podany na początku roku akademickiego.
  • Szkolenie biblioteczne zalicza się kursem oraz testem internetowym, który jest obowiązkowy. Termin, w którym można odbyć szkolenie oraz wykonać test zostanie podany na początku roku akademickiego, informacja na jego temat najprawdopodobniej zostanie wywieszona na drzwiach Biblioteki Wydziałowej (Gmach ITC).
 6. Czy można zapisać się na języki obce na pierwszym semestrze? Kiedy można zdawać językowy egzamin B2?
  • Na pierwszym semestrze nie ma możliwości uczęszczania na języki obce, planowo te zajęcia zaczynają się na czwartym semestrze.
  • Egzamin językowy B2 można zdawać już w pierwszej sesji, tj. zimowej, ale również w każdej następnej (letniej i jesiennej), zdanie egzaminu B2 przed czwartym semestrem umożliwia uczęszczanie na język techniczny lub biznesowy. Żeby móc przystąpić do egzaminu trzeba zadeklarować go na Wirtualnym Dziekanacie, zapisać się w systemie USOS oraz w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.
 7. Jak można zwolnić się z egzaminu B2 z języka obcego?
  • Można zwolnić się odpowiednim certyfikatem na poziomie minimum B2, których wykaz można znaleźć na stronie Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej (SJO PW).
 8. Kto jest opiekunem pierwszego roku na MEiLu?
  • Opiekunami pierwszego roku na MEiLu są mgr inż. Janusz Lipka oraz dr inż. Paweł Wymysłowski.
 9. Jak kontaktować się z dziekanatem lub wydziałem przez Internet? Jak zalogować się do poczty studenckiej?
  • W celu skontaktowania się z dziekanatem lub wydziałem należy używać poczty studenckiej (“numer indeksu”@pw.edu.pl), która znajduje się na stronie office.com.
  • Dokładną instrukcję jak zalogować się do poczty na stronie office.com znajdziesz TUTAJ.
  • Maile wysyłane z innych adresów niż uczelniany będą ignorowane.
 10. Gdzie i kiedy przedłużyć ważność legitymacji studenckiej?
  • W odpowiednim czasie tj. na początku semestru (najprawdopodobniej) pojawi się informacja z dziekanatu, w jakim terminie można przedłużyć ważność legitymacji. Można to zrobić w pokoju 106 w ITLiMSie. Trzeba pamiętać o uregulowaniu wszystkich opłat i zaległości w bibliotece, bez tego nie można przedłużyć legitymacji.
  • Jedna osoba może przynieść maksymalnie 3 legitymacje do przedłużenia bez umawiania się, w przypadku wcześniejszego pojawienia się w dziekanacie można się umówić w celu przyniesienia większej ilości legitymacji (dzięki czemu można uniknąć stania w kolejce).
 11. Czy obecność na rozpoczęciu roku akademickiego jest obowiązkowa?
  • Brak obecności na rozpoczęciu roku akademickiego nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla studenta, ale władze proszą, aby w miarę możliwości pojawić się na inauguracji.
 12. Co zrobić, gdy nie zdobędę wystarczającej liczby punktów ECTS, a dalej chcę studiować na MEiLu?
  • W takim wypadku należy zgłosić się do dziekanatu i poprosić o formularz, zawierający prośbę o nieskreślanie z listy studentów z powodu zdobycia niewystarczającej liczby punktów ECTS. Ten sam formularz musi trafić do rąk prodziekana do spraw dydaktycznych profesora Macieja Jaworskiego.
 13. Jak najlepiej poznać osoby na roku?
  • Najprostszym rozwiązaniem jest pojechanie na zerówkę – najlepiej wydziałową, ale również można pomyśleć nad wyjazdami centralnymi (mało osób z wydziału, dużo z roku) lub integracyjny wyjazd weekendowy, czyli integrala. Inny sposób to uczestnictwo w imprezach październikowych dla nowych studentów Politechniki Warszawskiej takich jak COŚ (Centralne Otrzęsiny Świeżaków), Orientuj Się! (cykl imprez), jak również otrzęsin wydziałowych – u nas na wydziale jest to MELANS, połączony z wyborami na Miss i Mistera MEiLu.
 14. Jak zapisać się do koła naukowego?
  • Koła naukowe wraz z zaczynającym się nowym rokiem akademickim organizują spotkania dla chętnych studentów, na których podają dokładne informacje o rekrutacji do koła. Nabór przeprowadzany jest również na targach kół naukowych “KONIK” .
 15. Jak dostać się do WRSu?
  • Żeby dostać się do WRSu należy wziąć udział w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu. Swoją kandydaturę należy zgłosić poprzez System Obsługi Wyborów Akademickich (SOWA) i przeprowadzić dobrą kampanię 🙂 Wybory odbywają się w listopadzie, a nowa kadencja zaczyna pracę wraz z początkiem roku kalendarzowego (kadencja trwa rok).
  • Żeby działać w WRSie nie trzeba być jego pełnoprawnym członkiem (tzn. wygrać w wyborach), można zostać Sympatykiem i tak samo jak członkowie WRSu aktywnie angażować się w życie akademickie, uczestniczyć w posiedzeniach oraz organizować różne imprezy, wyjścia itd.
 16. Jak poznać koła naukowe na MEiLu?
  • Najłatwiej udać się na targi kół naukowych “KONIK”, można również znaleźć informacje na stronach kół oraz popytać ich członków lub zajrzeć na tej stronie do zakładki Koła naukowe.
 17. Kiedy można ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce? Jakie są pozostałe stypendia?
  • Warunki jakie musi spełnić student, aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce znajdziesz TUTAJ
  • Listę pozostałych stypendiów wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione znajdziesz TUTAJ
  • Jest jeszcze stypendium za wyniki w nauce uzyskane w trakcie ostatniego roku szkoły średniej – aby je uzyskać trzeba posiadać tytuł finalisty lub laureata w jednej z wyznaczonych olimpiad (lista znajduje się na stronie wydziału, w informacji o stypendiach).
 18. Czy WF trzeba zaliczyć  w pierwszych dwóch latach studiowania?
  • Nie, WF musi być zaliczony do 7 semestru (do ukończenia studiów inżynierskich).
 19. Kiedy można uczęszczać na inny poziom języka niż B2 (język techniczny/biznesowy)?
  • Tak jak wcześniej wspomnieliśmy trzeba przed rozpoczęciem czwartego semestru zaliczyć egzamin językowy na poziome B2.
 20. Na jakie zajęcia muszę uczęszczać?
  • Zgodnie z regulaminem studiów student jest zobowiązany do uczęszczania na wszystkie zajęcia oprócz wykładów. Więcej informacji na temat regulaminu znajdziesz w zakładce Dla studenta –> Władcy paragrafów.
 21. Czy nieukończenie samouczka skutkuje poważnymi konsekwencjami?
  • Nieukończenie samouczka powoduje przyznanie 0 punktów na 3 w rubryce samouczek z przedmiotu Analiza I. Osobiście rekomendujemy zdobywanie jak największej ilości punktów z tego przedmiotu (szczególnie tych – praktycznie darmowych)
  • Samouczek z fizyki dopiero od tego roku ma mieć punktację za jego wypełnienie, więc nie jesteśmy w stanie nic na ten temat powiedzieć. Jednak rekomendujemy ukończenie samouczka 😀
 22. Jak uzyskać dostęp do poczty uczelnianej?
  • Przez USOSWeba należy zresetować hasło do usługi Office 365 (usługa przypisana do konta uczelnianego (numer indeksu)@pw.edu.pl), następnie na stronie office.com zalogować się do konta Microsoftu (przez wyżej wymieniony mail uczelniany) wpisując nowe hasło. Dzięki temu uzyskuje się dostęp do programów pakietu Office oraz uczelnianej skrzynki pocztowej, przy pomocy której należy kontaktować się z władzami uczelni i wydziału.